Dödsbodelägarna efter Kersti Larsdotter (änka efter Johan Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer) 24 juni 1913 - 24 juni 1913