Dödsbodelägarna efter Kersti Holmström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:49 (aktuellt nummer) 11 januari 1904 - 5 mars 1904