Dödsbodelägarna efter Kersti Håkansdotter (maka till Hans Jönsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:26 (aktuellt nummer) 15 oktober 1889 - 4 januari 1890