Dödsbodelägarna efter Karolin Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:25 (avregistrerat nummer) 20 februari 1937 - 21 november 1944
Starrarp 3:23 (avregistrerat nummer) 20 februari 1937 - 21 november 1944