Dödsbodelägarna efter Karna Hansdotter och Pål Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 15 januari 1874 - 5 augusti 1884