Dödsbodelägarna efter Karna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 21 februari 1929 - 21 februari 1929