Dödsbodelägarna efter Karl Edvin Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:13 (aktuellt nummer) 8 juli 1970 – 8 juli 1970