Dödsbodelägarna efter Karin Hansson, Hans Persson och Johanna Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 23 februari 1915 - 21 juli 1928