Dödsbodelägarna efter Julia Paulina Frid

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:45 (aktuellt nummer) 7 november 1973 - 14 februari 1975