Dödsbodelägarna efter Jöns Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 12 februari 1902 - 11 mars 1910