Dödsbodelägarna efter Jöns Persson (Make till Marna Olsdotter och Anna Johansdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:5 (avregistrerat nummer) 26 april 1873 -