Dödsbodelägarna efter Jöns Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:2 (aktuellt nummer) 2 februari 1904 - 29 november 1904