Dödsbodelägarna efter Jöns Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 mars 1881 - 30 mars 1881