Dödsbodelägarna efter Jöns Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 Vallarums Affär (avregistrerat nummer) 12 december 1901 - 23 juli 1906