Dödsbodelägarna efter Jöns Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 20 april 1947 – 19 januari 1952