Dödsbodelägarna efter Jöns Isaksson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 28 augusti 1903 - 11 januari 1907
Starrarp 6:10 (avregistrerat nummer) 28 augusti 1903 - 11 januari 1907
Bjälkhult 1:7 (aktuellt nummer) 28 augusti 1903 - 11 januari 1907