Dödsbodelägarna efter Jöns Andersson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:50 (aktuellt nummer) 9 oktober 1960 - 3 mars 1973