Dödsbodelägarna efter Jöns Andersson Eklund

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:38 (aktuellt nummer) 26 januari 1940 - 31 juli 1940