Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Jöns Åkerblom

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 mars 1916 – 27 mars 1916
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 16 augusti 1915 - 27 mars 1916