Dödsbodelägarna efter John Olsson (make till Hanna Johansdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 29 januari 1916 - 29 januari 1916