Dödsbodelägarna efter Johanna Sofia Fogelberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:34 (aktuellt nummer) 13 oktober 1973 - 20 maj 1975
Vallarum 2:2 (aktuellt nummer) 13 oktober 1973 - 20 maj 1975