Dödsbodelägarna efter Johanna Nilsdotter (maka till Nils Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 31 januari 1885 - 6 maj 1886