Dödsbodelägarna efter Johanna Andersson (maka till Hans Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 23 februari 1915 - 21 juli 1928
Vallarum 9:30 (avregistrerat nummer) 23 februari 1915 - 14 mars 1916
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 23 februari 1915 - 1 mars 1916