Dödsbodelägarna efter Johan Persson (maka till Kersti Larsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer) 8 augusti 1908 - 24 juni 1913