Dödsbodelägarna efter Johan Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 19 maj 1909 - 10 juli 1909
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 19 maj 1909 - 10 juli 1909