Dödsbodelägarna efter Johan Nilsson (änkeman efter Eljena Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:49 (aktuellt nummer) 23 mars 1931 - 9 september 1932