Dödsbodelägarna efter Johan Lundqvist (make till Anna Hansson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:35 (aktuellt nummer) 24 september 1924 - 10 oktober 1925