Dödsbodelägarna efter Ivar Olofsson (make till Anna Elvira Håkansson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:2 (avregistrerat nummer) 21 november 1939 - 2 februari 1940