Dödsbodelägarna efter Ingrid Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:30 Skoghem (aktuellt nummer) 19 januari 1946 – 22 februari 1947