Dödsbodelägarna efter Ingrid Nilsson (maka till Nils Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 13:13 (avregistrerat nummer) 23 juni 1906 - 10 april 1908