Dödsbodelägarna efter Ingar Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 25 oktober 1920 - 18 april 1921