Dödsbodelägarna efter Ingar Persdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 12 november 1928 - 4 februari 1929