Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Ingar Olsson, född Andersson (maka till Karl Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:20 (avregistrerat nummer) 27 januari 1941 - 6 decmber 1941
Fränninge 19:6 (avregistrerat nummer) 27 janauri 1941 - 6 december 1941
Fränninge 19:2 (avregistrerat nummer) 27 janauri 1941 - 6 december 1941