Dödsbodelägarna efter Ingar Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 13 mars 1908 - 13 mars 1908