Dödsbodelägarna efter Ingar Nilsdotter (maka till Ola Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:7 (avregistrerat nummer) 26 oktober 1885 - 26 april 1886