Dödsbodelägarna efter Ingar Mårtensdotter (maka till Hans Jönsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:26 (aktuellt nummer) 3 april 1917 - 12 augusti 1919