Dödsbodelägarna efter Ingar Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) 20 juni 1885 - 20 juni 1885