Dödsbodelägarna efter Ingar Andersdotter (maka till Johan Bengtsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 18 juli 1902 - 18 juli 1902