Dödsbodelägarna efter Ida Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 21:1 (aktuellt nummer) 11 februari 1967 - 13 maj 1967