Dödsbodelägarna efter Ida Dahlin (änka efter Hans Dahlin)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:51 (aktuellt nummer) 3 februari 1959 - 13 juni 1959
Vallarum 9:33 (avregistrerat nummer) 3 februari 1959 - 18 juni 1959