Dödsbodelägarna efter Hilma Ehrman

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) 26 oktober 1925 - 17 juni 1926