Dödsbodelägarna efter Hans Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:18 (avregistrerat nummer) 27 maj 1893 - 27 maj 1893