Dödsbodelägarna efter Hans Persson (make till Johanna Andersson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 23 februari 1915 - 21 juli 1928