Välj en sida

Dödsbodelägarna efter Hans Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:4 (Avregistrerat nummer) 31 augusti 1838 – 20 oktober 1851