Dödsbodelägarna efter Hans Jacobsson (make till Kersti Olsdotter)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 27 oktober 1914 - 26 mars 1915
Vallarum 7:23 (avregistrerat nummer) 24 oktober 1914 - 13 december 1920