Dödsbodelägarna efter Hanny Elina Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 22 augusti 1934 - 21 februari 1939
Starrarp 6:11 (avregistrerat nummer) 22 augusti 1934 - 21 februari 1939
Starrarp 6:8 (avregistrerat nummer) 22 augusti 1934 - 21 februari 1939