Dödsbodelägarna efter Hanna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 17 februari 1881 - 10 juni 1890