Dödsbodelägarna efter Hanna Olsson (maka till Jöns Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:28 Stjärnelund (aktuellt nummer) 13 november 1925 - 13 mars 1926