Dödsbodelägarna efter Anna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 7:16 (avregistrerat nummer) - 1 augusti 1882
Starrarps Ora 1:58 (avregistrerat nummer) 1 juni 1935 - 18 februari 1939