Dödsbodelägarna efter Hanna Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:43 (aktuellt nummer) 6 februari 1960 - 1 augusti 1962